Ga naar de inhoud

Onze visie

‘Bureau Boswerger architecten’ is een ervaren bureau dat werkt aan een brede opdrachtenportefeuille, die varieert van woningbouwprojecten en utilitaire projecten tot transformatie en herbestemming van bestaande gebouwen.

Het werk is divers en de gebouwen kunnen gezien worden als een functionele oplossing van een specifieke opgave voor een door de opdrachtgever uitgekozen locatie.

‘Bureau Boswerger architecten’ wil zich graag profileren als een bureau dat oplossingen voor opdrachtgevers bedenkt, in een dienstverlenende rol, met een maatschappelijke betrokkenheid en oog voor de omgeving waarin het project gebouwd gaat worden.

Wij laten ons inspireren door de omgeving van de locatie voor de nieuw te bouwen volumes, zowel in binnenstedelijke gebieden als daarbuiten. Samen met de opdrachtgever wordt het programma opgesteld waaraan het toekomstige gebouw moet voldoen. Daarna volgt een proces van ontwikkeling en gewenning van het ontwerp, waarna de definitieve keuzes gemaakt worden. Het gaat dan om keuzes betreffende de ruimtelijke organisatie en keuzes over constructies, materialen, installaties en kleuren.

Wij proberen deze keuzes zo helder mogelijk te laten zijn, met achter elke keuze een doel, een argument.

Dit leidt tot functionele gebouwen in de zin van efficiënt ingericht, economisch gedetailleerd, duurzaam en energiezuinig.